Зворотній дзвінок

Заходи

Рубрики
27.02.2024 - 27.02.2024
онлайн-семінар
zoom

ДФУ (ЄФ) Загальні дослідження з мікробіології: 5.1.3. Ефективність антимікробної консер...

01.03.2024 - 01.03.2024
онлайн-семінар
Zoom

ГФУ (ЕФ) Общие исследования по микробиологии: 5.1.3. Эффективность антимикробного консе...

15.03.2024 - 15.03.2024
лабораторне заняття
Київ

Лабораторне заняття «Рідинна хроматографія: від теорії до практики. Від факторів необхі...

18.03.2024 - 19.03.2024
онлайн-семінар
Zoom

Організація належної роботи газового хроматографа – проблеми і їх вирішення

20.03.2024 - 20.03.2024
онлайн-семінар
Zoom

Методи виділення та ідентифікації міцеліальних (цвілеподібних/гіфальних) та дріжджеподі...

26.03.2024 - 27.03.2024
онлайн-семінар
zoom

Мікробіологічний моніторинг оточуючого середовища: вимоги НД, реальний стан, ризики та ...

27.03.2024 - 28.03.2024
онлайн-семінар
Zoom

Контроль якості аналізу

12.06.2024 - 12.06.2024
семінар-практикум
Київ

Основи роботи провайдера перевірки професійного рівня згідно вимог стандартів ISO 17043.

11.11.2021 - 12.11.2021
онлайн-семінар
zoom

Обзор закондательных требований к обороту наркотических средств (НС), психотропных веще...

₴ 4000
01.12.2021 - 03.12.2021
лабораторне заняття
Харків

Подготовка помещений микробиологической лаборатории (надлежащая практика, документация)...

24.01.2022 - 25.01.2022
онлайн-семінар
онлайн-практикум

STD. GLP EU/OECD: Базовые требования. Порядок оценки соответствия исследовательских орг...

₴ 4500
$ 250
24.01.2022 - 24.01.2022
онлайн-практикум
zoom

Подготовка дегустаторов и сенсорный анализ. Их роль в оценке качества и безопасности пи...

31.01.2022 - 31.01.2022
вебінар
Etutorium

Организация работы микробиологической лаборатории. Определение показателей безопасности...

09.02.2022 - 10.02.2022
онлайн-семінар
zoom

Все стадии менеджмента электронных таблиц в MS Excel: разработка, оформление, валидация...

11.02.2022 - 11.02.2022
онлайн-семінар
zoom

Титриметрический анализ – от азов до профессионализма

15.02.2022 - 15.02.2022
лабораторне заняття
Харків

Квалификация оборудования микробиологической лаборатории – термостаты (инкубаторы), хол...

17.03.2022 - 17.03.2022
лабораторне заняття

Квалификация оборудования микробиологической лаборатории – термостаты (инкубаторы), хол...

18.03.2022 - 18.03.2022
онлайн-семінар
zoom

Подводные камни валидации аналитических методик. Подходы зарубежных фармацевтических ко...

23.03.2022 - 25.03.2022
лабораторне заняття
Харків

Школа микробиолога. Приготовление и контроль качества питательных сред (надлежащая прак...

23.03.2022 - 24.03.2022
онлайн-семінар
zoom

Определение дрожжей и плесневых грибов в растительном сырье и пищевых продуктах

₴ 4500
$ 250
24.03.2022 - 24.03.2022
онлайн-практикум
zoom

Всё о градуировке и градуировочных графиках. Валидация и рутинное использование градуир...

25.03.2022 - 25.03.2022
онлайн-семинар
zoom

Жидкостная хроматография с масс-детектированием. Практические аспекты

19.07.2022 - 20.07.2022
онлайн-семінар
zoom

Анализ состава пищевых продуктов

25.07.2022 - 26.07.2022
онлайн-семінар
zoom

Электронные таблицы Excel для обработки и анализа данных в аналитических лабораториях.

27.07.2022 - 27.07.2022
семінар-практикум
м. Львів

Аналіз складу харчових продуктів

03.08.2022 - 03.08.2022
онлайн-семінар
zoom

Хромогенні живильні середовища – переваги використання перед традиційними середовищами ...

16.08.2022 - 17.08.2022
онлайн-семінар
zoom

Трансфер аналитической методики. Верификация аналитической методики.

22.08.2022 - 23.08.2022
онлайн-семінар
zoom

Бережливое производство (Lean production). Инструменты, теория и практика внедрения

₴ 3600\4050\4500
$ 200\225\250
31.08.2022 - 31.08.2022
онлайн-семінар
zoom

Практическое применение фотометрического метода анализа.

20.09.2022 - 20.09.2022
онлайн-семінар

Мікроорганізми у фармацевтичній мікробіологічній лабораторії контролю якості: організац...

23.09.2022 - 23.09.2022
онлайн-семінар

Законодавчі вимоги ЕС до пакування та пакувальних матеріалів для харчових продуктів. Вп...

18.10.2022 - 18.10.2022
zoom

Пробопідготовка в аналітичній хімії – від правильної техніки експерименту до складних з...

18.10.2022 - 19.10.2022
онлайн-семінар

Огляд законодавчо врегульованих вимог до обігу наркотичних засобів (НЗ), психотропних р...

₴ 5000\1000
22.11.2022 - 23.11.2022
онлайн-семінар

Кваліфікація та валідація аналітичного обладнання: підводне каміння та сучасні тенденції

30.11.2022 - 01.12.2022
онлайн-семінар
zoom

Міжлабораторна валідація стандартного методу випробувань. Нова версія міжнародних станд...

13.12.2022 - 14.12.2022
онлайн-семінар
zoom

Підвищення кваліфікації співробітників лабораторії: організація ефективної роботи на вс...

07.02.2023 - 08.02.2023
онлайн-семінар
zoom

Внутрішньолабораторні зразки порівняння для контролю якості та валідації методик

22.02.2023 - 23.02.2023
онлайн-практикум
zoom

Сенсорний метод аналізу для тестування та розробки

14.03.2023 - 14.03.2023
онлайн-практикум
zoom

Валідація хроматографічних методик аналізу. Розширений курс з багатьма прикладами

23.03.2023 - 23.03.2023
онлайн-семінар
zoom

Градієнтне елюювання в сучасній рідинній хроматографії

29.03.2023 - 30.03.2023
онлайн-семінар
zoom

GLP EU/OECD: Основні вимоги. Порядок оцінки відповідності дослідницьких організацій (ла...

₴ 5500\1100
$ 250\50
04.04.2023 - 05.03.2023
онлайн-семінар

Використання Excel в аналітичній лабораторії

12.04.2023 - 12.04.2023
онлайн-семінар
zoom

Безкоштовно! Навчання персоналу. Організація планового та періодичного навчання.

₴ 0,00
$ 0,00
19.04.2023 - 20.04.2023
онлайн-семінар
zoom

Проблеми та їх вирішення у сучасній рідинній хроматоргафії

21.04.2023 - 21.04.2023
онлайн-семінар
zoom

Мікробіологічний контроль патогенних мікроорганізмів на підприємстві харчової промислов...

₴ 4000\800
$ 200\40
25.04.2023 - 26.04.2023
онлайн-практикум
zoom

Оцінка невизначеності вимірів.

18.05.2023 - 19.05.2023
онлайн-семінар
zoom

«Проблеми та їх вирішення у методі газової та газо-рідинної хроматографії»

31.05.2023 - 31.05.2023
онлайн-семінар
zoom

Навчання персоналу. Організація навчання. Виявлення потреби в індивідуальному, додатков...

₴ 4000\800
$ 200\40
21.06.2023 - 22.06.2023
онлайн-семінар
zoom

Трансфер аналітичної методики. Верифікація аналітичної методики.

26.06.2023 - 27.06.2023
онлайн-семінар
zoom

Практичне застосування фотометричного методу аналізу.

05.07.2023 - 05.07.2023
онлайн-семінар
zoom

Дієтичні добавки в Україні: огляд ринку, вимоги до складу, умов виробництва та контролю...

₴ 4000\800
24.07.2023 - 25.07.2023
онлайн-семінар
zoom

Альтернативні методи мікробіологічного контролю за якістю лікарських засобів

03.08.2023 - 04.08.2023
онлайн-семінар
zoom

Основи статистичної обробки даних в сучасних хімічних та інструментальних методах аналізу

14.08.2023 - 14.08.2023
онлайн-семінар
zoom

Керування процесами системи управління якістю за циклом PDCA (Плануй-Виконуй-Перевіряй-...

₴ 4000\800\0
$ 200\40\0
15.08.2023 - 16.08.2023
онлайн-семінар
zoom

Внутрішньолабораторні зразки порівняння для контролю якості та валідації методик

18.09.2023 - 19.09.2023
онлайн-семінар
zoom

Валідація аналітичних методик – теорія та практичні приклади

21.09.2023 - 22.09.2023
онлайн-семінар
zoom

Верифікація стандартних методик вимірів

27.09.2023 - 27.09.2023
онлайн-семінар
zoom

Мікробіологічне дослідження води. Переваги використання хромогенних живильних середовищ...

₴ 2000\400
26.10.2023 - 27.10.2023
онлайн-семінар
zoom

Організація роботи мікробіологічної лабораторії контролю якості відповідно до вимог ISO...

30.10.2023 - 30.10.2023
онлайн-семінар
zoom

Мікроорганізми в мікробіологічній лабораторії.

09.11.2023 - 09.11.2023
онлайн-семінар
zoom

Правила прийняття рішень щодо відповідності специфікації з урахуванням невизначеності. ...

29.11.2023 - 30.11.2023
онлайн-семінар
zoom

Організація роботи мікробіологічної лабораторії контролю якості відповідно до вимог ISO...

13.12.2023 - 13.12.2023
онлайн-семінар
zoom

Практичні поради лаборантам та працівникам хімічних лабораторій для організації надійно...

14.12.2023 - 15.12.2023
онлайн-семінар
zoom

Оцінка невизначеності в методах “мокрої хімії”

19.12.2023 - 20.12.2023
онлайн-семінар
zoom

Організація роботи мікробіологічної лабораторії контролю якості відповідно до вимог ISO...

20.12.2023 - 20.12.2023
онлайн-семінар
zoom

Атомно-абсорбційний аналіз. Практичні аспекти визначення важких металів

18.01.2024 - 19.01.2024
онлайн-семінар
zoom

Все про градуювання і градуювальні графіки, валідація і рутинне використання градуюванн...

23.01.2024 - 24.01.2024
онлайн-семінар
zoom

Титриметричні методи аналізу – основи теорії та техніки. Аналіз помилок та вирішення пр...

29.01.2024 - 29.01.2024
онлайн-семінар
zoom

Титриметрические методы анализа – основы теории и техники. Анализ ошибок и решение проблем

16.02.2024 - 16.02.2024
лабораторне заняття
Київ

Газова хроматографія: від теорії до практики. Від факторів необхідних при виборі колоно...

20.02.2024 - 21.02.2024
онлайн-семінар
zoom

Практичний курс розрахунку невизначеності методів аналізу та відбору проб

21.02.2024 - 22.02.2024
онлайн-семінар
zoom

Статистичні методи у аналітичній лабораторії. Обробка даних та інтерпретація результатів

27.02.2024 - 27.02.2024
онлайн-семінар
zoom

ДФУ (ЄФ) Загальні дослідження з мікробіології: 5.1.3. Ефективність антимікробної консер...

01.03.2024 - 01.03.2024
онлайн-семінар
Zoom

ГФУ (ЕФ) Общие исследования по микробиологии: 5.1.3. Эффективность антимикробного консе...

15.03.2024 - 15.03.2024
лабораторне заняття
Київ

Лабораторне заняття «Рідинна хроматографія: від теорії до практики. Від факторів необхі...

18.03.2024 - 19.03.2024
онлайн-семінар
Zoom

Організація належної роботи газового хроматографа – проблеми і їх вирішення

20.03.2024 - 20.03.2024
онлайн-семінар
Zoom

Методи виділення та ідентифікації міцеліальних (цвілеподібних/гіфальних) та дріжджеподі...

26.03.2024 - 27.03.2024
онлайн-семінар
zoom

Мікробіологічний моніторинг оточуючого середовища: вимоги НД, реальний стан, ризики та ...

27.03.2024 - 28.03.2024
онлайн-семінар
Zoom

Контроль якості аналізу

12.06.2024 - 12.06.2024
семінар-практикум
Київ

Основи роботи провайдера перевірки професійного рівня згідно вимог стандартів ISO 17043.

11.11.2021 - 12.11.2021
онлайн-семінар
zoom

Обзор закондательных требований к обороту наркотических средств (НС), психотропных веще...

₴ 4000
01.12.2021 - 03.12.2021
лабораторне заняття
Харків

Подготовка помещений микробиологической лаборатории (надлежащая практика, документация)...

24.01.2022 - 25.01.2022
онлайн-семінар
онлайн-практикум

STD. GLP EU/OECD: Базовые требования. Порядок оценки соответствия исследовательских орг...

₴ 4500
$ 250
03.02.2022 - 03.02.2022
онлайн-семінар
zoom

Требования к микробиологической чистоте нестерильных лекарственных средств и живых биот...

09.02.2022 - 10.02.2022
онлайн-семінар
zoom

Все стадии менеджмента электронных таблиц в MS Excel: разработка, оформление, валидация...

11.02.2022 - 11.02.2022
онлайн-семінар
zoom

Титриметрический анализ – от азов до профессионализма

15.02.2022 - 15.02.2022
лабораторне заняття
Харків

Квалификация оборудования микробиологической лаборатории – термостаты (инкубаторы), хол...

17.03.2022 - 17.03.2022
лабораторне заняття

Квалификация оборудования микробиологической лаборатории – термостаты (инкубаторы), хол...

18.03.2022 - 18.03.2022
онлайн-семінар
zoom

Подводные камни валидации аналитических методик. Подходы зарубежных фармацевтических ко...

23.03.2022 - 25.03.2022
лабораторне заняття
Харків

Школа микробиолога. Приготовление и контроль качества питательных сред (надлежащая прак...

23.03.2022 - 24.03.2022
онлайн-семінар
zoom

Определение дрожжей и плесневых грибов в растительном сырье и пищевых продуктах

₴ 4500
$ 250
24.03.2022 - 24.03.2022
онлайн-практикум
zoom

Всё о градуировке и градуировочных графиках. Валидация и рутинное использование градуир...

25.03.2022 - 25.03.2022
онлайн-семинар
zoom

Жидкостная хроматография с масс-детектированием. Практические аспекты

27.06.2022 - 28.06.2022
онлайн-семінар
zoom

Контроль микробиологической чистоты нестерильных лекарственных средств – сравните...

12.07.2022 - 12.07.2022
відкрита консультація

Открытая консультация для микробиологов «Микробиологический мониторинг окружающей среды».

21.07.2022 - 22.07.2022
онлайн-семинар
zoom

Разработка и проверка пригодности методик испытания микробиологической чистоты в соотве...

25.07.2022 - 26.07.2022
онлайн-семінар
zoom

Электронные таблицы Excel для обработки и анализа данных в аналитических лабораториях.

16.08.2022 - 17.08.2022
онлайн-семінар
zoom

Трансфер аналитической методики. Верификация аналитической методики.

18.08.2022 - 18.08.2022
онлайн-консультація
zoom

Контроль стерильности лекарственных средств и изделий медицинского назначения — сравнит...

22.08.2022 - 23.08.2022
онлайн-семінар
zoom

Бережливое производство (Lean production). Инструменты, теория и практика внедрения

₴ 3600\4050\4500
$ 200\225\250
31.08.2022 - 31.08.2022
онлайн-семінар
zoom

Практическое применение фотометрического метода анализа.

20.09.2022 - 20.09.2022
онлайн-семінар

Мікроорганізми у фармацевтичній мікробіологічній лабораторії контролю якості: організац...

23.09.2022 - 23.09.2022
онлайн-семінар

Законодавчі вимоги ЕС до пакування та пакувальних матеріалів для харчових продуктів. Вп...

18.10.2022 - 18.10.2022
zoom

Пробопідготовка в аналітичній хімії – від правильної техніки експерименту до складних з...

18.10.2022 - 19.10.2022
онлайн-семінар

Огляд законодавчо врегульованих вимог до обігу наркотичних засобів (НЗ), психотропних р...

₴ 5000\1000
24.10.2022 - 25.10.2022
онлайн-практикум
zoom

Організація роботи мікробіологічної лабораторії контролю якості

22.11.2022 - 23.11.2022
онлайн-семінар
zoom

Регламентація рівня бактеріальних ендотоксинів в фармацевтичних препаратах та субстанці...

₴ 5000\1000
$ 250\50
22.11.2022 - 23.11.2022
онлайн-семінар

Кваліфікація та валідація аналітичного обладнання: підводне каміння та сучасні тенденції

30.11.2022 - 01.12.2022
онлайн-семінар
zoom

Міжлабораторна валідація стандартного методу випробувань. Нова версія міжнародних станд...

13.12.2022 - 14.12.2022
онлайн-семінар
zoom

Підвищення кваліфікації співробітників лабораторії: організація ефективної роботи на вс...

16.12.2022 - 16.12.2022
онлайн-семінар
zoom

Обіг дієтичних добавок в Україні та країнах ближнього зарубіжжя

₴ 4000\800
$ 200\40
19.12.2022 - 20.12.2022
онлайн-практикум
zoom

Валідація в мікробіологічній лабораторії контролю якості

26.01.2023 - 27.01.2023
онлайн-семінар
zoom

Фармацевтичний тест “Розчинення” – біодоступність і біоеквівалентність

06.02.2023 - 07.02.2023
онлайн-семінар

Контроль мікробіологічної чистоти відповідно до вимог ДФУ та ЄФ

07.02.2023 - 08.02.2023
онлайн-семінар
zoom

Внутрішньолабораторні зразки порівняння для контролю якості та валідації методик

13.03.2023 - 14.03.2023
онлайн-семінар
zoom

Перевірка придатності, розробка та валідація методик випробування мікробіологічної чист...

14.03.2023 - 14.03.2023
онлайн-практикум
zoom

Валідація хроматографічних методик аналізу. Розширений курс з багатьма прикладами

20.03.2023 - 21.03.2023
онлайн-семінар
zoom

Контроль стерильності відповідно до вимог ДФУ та ЄФ

23.03.2023 - 23.03.2023
онлайн-семінар
zoom

Градієнтне елюювання в сучасній рідинній хроматографії

29.03.2023 - 30.03.2023
онлайн-семінар
zoom

GLP EU/OECD: Основні вимоги. Порядок оцінки відповідності дослідницьких організацій (ла...

₴ 5500\1100
$ 250\50
03.04.2023 - 04.04.2023
онлайн-практикум
zoom

Онлайн-практикум “Контроль мікробіологічної чистоти нестерильних лікарських засобів – о...

04.04.2023 - 05.03.2023
онлайн-семінар

Використання Excel в аналітичній лабораторії

12.04.2023 - 12.04.2023
онлайн-семінар
zoom

Безкоштовно! Навчання персоналу. Організація планового та періодичного навчання.

₴ 0,00
$ 0,00
19.04.2023 - 20.04.2023
онлайн-семінар
zoom

Проблеми та їх вирішення у сучасній рідинній хроматоргафії

25.04.2023 - 26.04.2023
онлайн-практикум
zoom

Оцінка невизначеності вимірів.

27.04.2023 - 28.04.2023
онлайн-семінар
zoom

Кількісне визначення антибіотиків мікробіологічним методом відповідно до вимог ДФУ та ЄФ

18.05.2023 - 19.05.2023
онлайн-семінар
zoom

«Проблеми та їх вирішення у методі газової та газо-рідинної хроматографії»

22.05.2023 - 23.05.2023
онлайн-семінар
zoom

GMP/QC. Система (служба) КК фармпідприємства. Належна лабораторна практика КК ЛЗ.

₴ 5500\1100
$ 250\50
31.05.2023 - 31.05.2023
онлайн-семінар
zoom

Навчання персоналу. Організація навчання. Виявлення потреби в індивідуальному, додатков...

₴ 4000\800
$ 200\40
09.06.2023 - 09.06.2023
онлайн-семінар
zoom

Мікробіологічні дослідження при проведенні фармацевтичної розробки лікарських засобів

21.06.2023 - 22.06.2023
онлайн-семінар
zoom

Трансфер аналітичної методики. Верифікація аналітичної методики.

26.06.2023 - 27.06.2023
онлайн-семінар
zoom

Практичне застосування фотометричного методу аналізу.

05.07.2023 - 05.07.2023
онлайн-семінар
zoom

Дієтичні добавки в Україні: огляд ринку, вимоги до складу, умов виробництва та контролю...

₴ 4000\800
24.07.2023 - 25.07.2023
онлайн-семінар
zoom

Альтернативні методи мікробіологічного контролю за якістю лікарських засобів

03.08.2023 - 04.08.2023
онлайн-семінар
zoom

Основи статистичної обробки даних в сучасних хімічних та інструментальних методах аналізу

14.08.2023 - 14.08.2023
онлайн-семінар
zoom

Керування процесами системи управління якістю за циклом PDCA (Плануй-Виконуй-Перевіряй-...

₴ 4000\800\0
$ 200\40\0
15.08.2023 - 16.08.2023
онлайн-семінар
zoom

Внутрішньолабораторні зразки порівняння для контролю якості та валідації методик

18.09.2023 - 19.09.2023
онлайн-семінар
zoom

Валідація аналітичних методик – теорія та практичні приклади

21.09.2023 - 22.09.2023
онлайн-семінар
zoom

Верифікація стандартних методик вимірів

27.09.2023 - 27.09.2023
онлайн-семінар
zoom

Мікробіологічне дослідження води. Переваги використання хромогенних живильних середовищ...

₴ 2000\400
26.10.2023 - 27.10.2023
онлайн-семінар
zoom

Організація роботи мікробіологічної лабораторії контролю якості відповідно до вимог ISO...

09.11.2023 - 09.11.2023
онлайн-семінар
zoom

Правила прийняття рішень щодо відповідності специфікації з урахуванням невизначеності. ...

29.11.2023 - 30.11.2023
онлайн-семінар
zoom

Організація роботи мікробіологічної лабораторії контролю якості відповідно до вимог ISO...

13.12.2023 - 13.12.2023
онлайн-семінар
zoom

Практичні поради лаборантам та працівникам хімічних лабораторій для організації надійно...

14.12.2023 - 15.12.2023
онлайн-семінар
zoom

Оцінка невизначеності в методах “мокрої хімії”

19.12.2023 - 20.12.2023
онлайн-семінар
zoom

Організація роботи мікробіологічної лабораторії контролю якості відповідно до вимог ISO...

20.12.2023 - 20.12.2023
онлайн-семінар
zoom

Атомно-абсорбційний аналіз. Практичні аспекти визначення важких металів

18.01.2024 - 19.01.2024
онлайн-семінар
zoom

Все про градуювання і градуювальні графіки, валідація і рутинне використання градуюванн...

23.01.2024 - 24.01.2024
онлайн-семінар
zoom

Титриметричні методи аналізу – основи теорії та техніки. Аналіз помилок та вирішення пр...

25.01.2024 - 26.01.2024
онлайн-семінар
zoom

ДФУ (ЄФ) 2.7.2. Кількісне визначення антибіотиків мікробіологічним методом: все-все-все...

29.01.2024 - 29.01.2024
онлайн-семінар
zoom

Титриметрические методы анализа – основы теории и техники. Анализ ошибок и решение проблем

16.02.2024 - 16.02.2024
лабораторне заняття
Київ

Газова хроматографія: від теорії до практики. Від факторів необхідних при виборі колоно...

20.02.2024 - 21.02.2024
онлайн-семінар
zoom

Практичний курс розрахунку невизначеності методів аналізу та відбору проб

21.02.2024 - 22.02.2024
онлайн-семінар
zoom

Статистичні методи у аналітичній лабораторії. Обробка даних та інтерпретація результатів

27.02.2024 - 27.02.2024
онлайн-семінар
zoom

ДФУ (ЄФ) Загальні дослідження з мікробіології: 5.1.3. Ефективність антимікробної консер...

01.03.2024 - 01.03.2024
онлайн-семінар
Zoom

ГФУ (ЕФ) Общие исследования по микробиологии: 5.1.3. Эффективность антимикробного консе...

15.03.2024 - 15.03.2024
лабораторне заняття
Київ

Лабораторне заняття «Рідинна хроматографія: від теорії до практики. Від факторів необхі...

18.03.2024 - 19.03.2024
онлайн-семінар
Zoom

Організація належної роботи газового хроматографа – проблеми і їх вирішення

26.03.2024 - 27.03.2024
онлайн-семінар
zoom

Мікробіологічний моніторинг оточуючого середовища: вимоги НД, реальний стан, ризики та ...

27.03.2024 - 28.03.2024
онлайн-семінар
Zoom

Контроль якості аналізу

12.06.2024 - 12.06.2024
семінар-практикум
Київ

Основи роботи провайдера перевірки професійного рівня згідно вимог стандартів ISO 17043.

11.11.2021 - 12.11.2021
онлайн-семінар
zoom

Обзор закондательных требований к обороту наркотических средств (НС), психотропных веще...

₴ 4000
01.12.2021 - 03.12.2021
лабораторне заняття
Харків

Подготовка помещений микробиологической лаборатории (надлежащая практика, документация)...

24.01.2022 - 25.01.2022
онлайн-семінар
онлайн-практикум

STD. GLP EU/OECD: Базовые требования. Порядок оценки соответствия исследовательских орг...

₴ 4500
$ 250
03.02.2022 - 03.02.2022
онлайн-семінар
zoom

Требования к микробиологической чистоте нестерильных лекарственных средств и живых биот...

09.02.2022 - 10.02.2022
онлайн-семінар
zoom

Все стадии менеджмента электронных таблиц в MS Excel: разработка, оформление, валидация...

11.02.2022 - 11.02.2022
онлайн-семінар
zoom

Титриметрический анализ – от азов до профессионализма

15.02.2022 - 15.02.2022
лабораторне заняття
Харків

Квалификация оборудования микробиологической лаборатории – термостаты (инкубаторы), хол...

17.03.2022 - 17.03.2022
лабораторне заняття

Квалификация оборудования микробиологической лаборатории – термостаты (инкубаторы), хол...

18.03.2022 - 18.03.2022
онлайн-семінар
zoom

Подводные камни валидации аналитических мет